Auteursrichtlijnen

De redactie krijgt wekelijks voor het magazine veel artikelen en onderwerpen aangeboden. De redactie beoordeelt artikelen dan ook aan de hand van een beknopte samenvatting (maximaal 300 woorden). Per nummer van het magazine plaatst de redactie hooguit één aangeboden verhaal. Ongeveer een maand voor verschijning van een nummer beslist de redactie welk aangeboden verhaal de inhoud van het nummer het beste aanvult. U kunt ook artikelen en opinies aanbieden voor onze website. Deze worden gepresenteerd in de elektronische nieuwsbrief met een link naar het artikel op een van de themapagina’s.

Voor het uiteindelijke artikel graag deze adviezen opvolgen:

 • Hou uw verhaal beknopt: maximaal 1000 woorden. Kom snel ter zake, de doelgroep is bekend met de ontwikkelingen dus algemene inleidingen zijn overbodig.
 • Wees kwistig met voorbeelden. Eén praktijkvoorbeeld maakt meer duidelijk dan vele theoretische zinnen.
 • Schrijf actieve zinnen. Dus niet: ‘Er wordt bezuinigd op…’, maar: ‘Het kabinet/de organisatie/X bezuinigt op…’
 • Vermijd management- en beleidsjargon.
 • Gebruik alleen cursief en vet en géén eigen pagina-opmaak.
 • Maak geen literatuurlijst of noten.

Weblogs

 • De lengte is variabel. Richtlijn qua lengte: 300 ~ 500 woorden
 • Bij de weblog wordt een foto van de auteur geplaatst
 • Een weblog is geen reclameverhaal
 • Verzin een invalshoek; de boodschap moet in één zin te verwoorden zijn
 • Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes
 • Redeneer van een persoonlijke ervaring naar de boodschap toe.
 • Een voorbeeld maakt vaak sneller iets duidelijk.
 • Hou het eenvoudig
 • Leg ongebruikelijke termen uit, vermijd onnodig management- en beleidsjargon.
 • Gebruik korte en actieve zinnen

Nota bene:

 • De redactie redigeert de tekst en legt desgewenst de geredigeerde tekst voor publicatie aan de auteur voor opdat deze de tekst kan controleren op feitelijke onjuistheden. Auteurs die samen een artikel inleveren, kiezen één contactpersoon die volmacht heeft om de geredigeerde tekst goed te keuren.
 • De redactie maakt de koppen, de tussenkoppen, het intro en de quotes. Zonodig kort de redactie de tekst in de proeven nog in.
 • Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de redactie.
 • De redactie heeft het recht bijdragen weer te geven op de website van TVV.
 • De redactie kan bijdragen weigeren of publicatie uitstellen.
 • Eenmaal geaccepteerde artikelen kunnen niet teruggetrokken worden door de auteur.