Home 2022

Laatste artikelen

Mijn vak: verzorgende Ruby zorgt voor paters

Ruby Zwart, verzorgende ig, maakte elf jaar geleden de overstap van defensie naar de paters en leken bij woonzorgcentrum Aqua Viva in Nijmegen. Dat is door de paters zelf opgericht.

Column Marieke | ‘Een zooitje’

'Zuster, zuster u moet daar echt gaan helpen!' Een mannelijke bewoner met dementie klampt me aan op de gang van het verpleeghuis.

Column Inge: ‘Het is een eer om een bijdrage te leveren aan het afscheid’

Enkele dagen voor mevrouw Sari komt te overlijden, heb ik haar kleindochter aan de telefoon. We praten over het naderende einde en de kleindochter haalt ook herinneringen op.

Vraag & antwoord

Onze deskundigen beantwoorden drie vragen van lezers. Heb je zelf ook een vraag? Stuur deze dan naar: redactie.tvv@bsl.nl

Even bellen met… verzorgende Annemarie heeft long covid

Annemarie de Mur (45) werkt als verzorgende ig op een pg-afdeling in een verpleeghuis. Aan het begin van de coronacrisis raakte ze besmet, en ze kampt nog steeds met long covid: 'De klachten zijn bizar'.

Nieuwe cao VVT: de werknemer op één

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao VVT. Cao-onderhandelaar Rolf de Wilde van NU'91 licht de opvallendste punten toe.

Winnaars TVV Check!

Trees Berends (57) had in 2021 de hoogste score met de TVV Check. Dus mag de verzorgende ig gratis dineren én krijgt ze een tegoedbon om te besteden in de webshop van Bohn Stafleu van Loghum.

TVV Check: Mondzorg

Zowel in de thuiszorg als verpleeghuizen kan mondzorg worden verbeterd. Lees over de belangrijkste aandachtspunten voor verzorgenden.

Intimiteit bij dementie: ‘Je kunt er grensoverschrijdend gedrag mee voorkomen’

Verpleeghuispsycholoog Frans Hoogeveen schreef het boek ‘Intimiteit en seksualiteit bij dementie’. Hiermee geeft hij verzorgenden en mantelzorgers handvatten om intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken.

Verzorgenden: ‘We missen kennis in dementiezorg’

Bijna 80 procent van de verzorgenden en verpleegkundigen geeft aan meer kennis te willen over hoe je omgaat met mensen met dementie. Een derde van de zorgverleners geeft aan dat hier voldoende tijd voor is.