Home Tags Dementie

dementie

Column Inge | Uitdaging

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Mantelzorgers zijn vaak op het punt van uitputting aangekomen en kúnnen niet meer. Zorg- vragers plaatsen ons op de gesloten afdeling psychogeriatrie soms ook voor een behoorlijke uitdaging, in de vorm van onbegrepen gedrag. Zo ook deze dame, Joke.

Column Inge: ‘ Tijdens de muziek pakt een bewoner de hand van een andere bewoner’

Al langere tijd komen ze bij ons in het verpleeghuis, zo ook vanavond tijdens mijn dienst.

Prijsvraag: creatieve initiatieven voor mensen met dementie gezocht

Welke creatieve initiatieven, binnen en buiten de verpleeghuizen, zijn de afgelopen jaren bedacht om ondanks de coronapandemie toch kwaliteit van leven van mensen met dementie vast te houden of te verbeteren? Hiervoor wil Denkbeeld -tijdschrift voor Psychogeriatrie- graag aandacht vragen met de uitreiking van de Denkbeeldprijs Dementiezorg 2022.

Gratis download: tips om beter contact te maken met cliënten met dementie

Hoe kun je, vanuit de visie van Positieve Gezondheid, contact leggen met mensen met dementie in het verpleeghuis? Vilans inventariseerde samen met zorgverleners op welke momenten en hoe dat gedurende de dag zou kunnen. De inzichten zijn met voorbeelden en tips opgenomen in een boekje dat je nu gratis kunt downloaden. 

‘We zijn goed in het verzorgen van lichamen, maar gaan voorbij aan de méns’

Verpleegkundige en zorgvernieuwer Teun Toebes zal een inspirerende lezing geven op de Dag van de Verzorgende, op 15 september. Teun woont in een verpleeghuis, op een gesloten pg-afdeling. Hij schreef het boek VerpleegThuis om de dementiezorg wakker te schudden: 'Vanaf het moment dat iemand met dementie in het verpleeghuis komt, wordt zijn stem gesmoord'

‘In dementiezorg is meer aandacht nodig voor overgang naar terminale fase’

Het zou goed zijn als eerder duidelijk is voor verzorgenden of een cliënt met dementie in de terminale fase terechtgekomen is, stelt arts ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg en dementie Marijke Tonino: ‘Zo wordt onnodig lijden voorkomen.’

4 vragen over sundowning

Sundowning betekent dat iemand met dementie aan het eind van de middag onrustiger wordt. Hoe komt dat? En hoe kun je als verzorgende je cliënt het beste ondersteunen? De expert geeft tips.

Verzorgenden: ‘We missen kennis in dementiezorg’

Bijna 80 procent van de verzorgenden en verpleegkundigen geeft aan meer kennis te willen over hoe je omgaat met mensen met dementie. Een derde van de zorgverleners geeft aan dat hier voldoende tijd voor is.

Blog: ‘De bewoonster voelt haarfijn aan dat ik niet lekker in mijn vel zit’

Verzorgende ig Inge heeft een moeilijke dag, en merkt dat het geen zin heeft om zich te verschuilen achter een krampachtige glimlach: 'Mensen met dementie voelen uitzonderlijk goed aan hoe de ander zich voelt.'

Even bellen met….nieuwe sensualiteit interventie voor mensen met dementie

Wat doe je als bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen seksuele behoeften hebben? Zorginnovatiebedrijf Qwiek bedacht een interventie en probeert het taboe te doorbreken. Directeur Paul Voncken: 'Seksuele behoeften zijn normaal voor iemand met dementie.'