Home Tags Klinisch redeneren

klinisch redeneren

TVV Check: Slikproblemen

Bij veel aandoening kunnen slikproblemen optreden. herken deze en weet vervolgens hoe te handelen.

MS: reageer alert op schommelingen

Zo'n 17 duizend mensen in Nederland hebben de ziekte multiple sclerose (MS). De kans bestaat dus dat je er in de wijk of in een verpleeghuis mee te maken krijgt.