Home Tags Ziektebeelden

ziektebeelden

Angst bij thuiswonende COPD-patiënten

Cliënten met COPD zijn vaak bang voor toename van dyspneu, oftewel benauwdheid. Weet hoe je deze angst herkent en welke interventies je kunt inzetten in de wijk.

6 vragen over reuma

Welke vormen van reuma zijn er? En hoe ondersteun je cliënten met reuma?

5 vragen over de ziekte van Huntington

Wat zijn symptomen van de ziekte van Huntington? En hoe ga je om met mensen die dit hebben?

‘Er is wel degelijk een behandeling bij artrose’

Artrose is de meest voorkomende vorm van reuma. Toch heersen er veel misverstanden rondom deze aandoening. Wat zijn aandachtspunten voor verzorgenden bij cliënten met artrose?

Vormen en symptomen van de ziekte ALS

De Franse hip-hop artist Guilhem Gallart (50) wordt geholpen door zijn vrouw Wahiba. Gallart maakt muziek met zijn ogen via een speciale computer.

TVV Check : Artrose

Artrose is de meest voorkomende vorm van reuma. Wat zijn aandachtspunten voor verzorgenden bij cliënten met deze aandoening?

7 vragen over long covid

De richtlijn Langdurige klachten en revalidatie na Covid-19 is onlangs verschenen. Wat is inmiddels bekend over long covid?

TVV Check: Korsakov

In vergelijking met andere ziektes zijn er niet veel mensen die het syndroom van Korsakov hebben. De aandoening is zó bijzonder, dat de doelgroep een specifieke benadering en extra kennis vraagt.

6 vragen over apraxie

Sommige cliënten hebben apraxie. Wat zijn kenmerken hiervan en hoe ga je om met deze mensen?

6 tips voor het geven van goede voetzorg

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor verzorgenden, als het gaat om het geven van goede voetzorg? Zorgspecialist medische voetzorg Mischa Nagel en podotherapeut en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) Michel Boerrigter geven tips.