Home Tags Cao

cao

Nieuwe cao VVT: de werknemer op één

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao VVT. Cao-onderhandelaar Rolf de Wilde van NU'91 licht de opvallendste punten toe.

Nieuwe cao VVT: wanneer krijg je de loonsverhoging precies?

Vraag verzorgende: 'Ik lees dat ik per 1 maart een loonsverhoging zou moeten krijgen,  volgens de nieuwe cao VVT. Maar ik zag dit nog niet op mijn salarisstrookje. Wanneer wel?'

7 vragen over de nieuwe cao VVT (en de antwoorden)

De vakbonden en werkgevers zijn tot een nieuw cao-akkoord voor de VVT gekomen. Dit riep vragen op bij onze lezers. We legden de meest prangende vragen van verzorgenden voor aan Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar van vakbond NU91.

De belangrijkste punten uit de cao VVT: ‘Meer zeggenschap over rooster’

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een geheel vernieuwde cao VVT. We belden met cao-onderhandelaar Rolf de Wilde om de meest opvallende punten eruit te lichten: 'Voortaan is er ook een jubileumgratificatie voor verzorgenden in de thuiszorg.'

Akkoord bereikt over cao VVT: meer loon voor verzorgenden

Zorgbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor zorgpersoneel in verpleeghuizen en thuiszorg. De zorgverleners krijgen een structurele loonsverhoging van 6,25 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen en de zeggenschap te vergroten.

Mag je werkgever je verplichten na je nachtdienst 45 minuten extra te werken?

Vraag verzorgende: 'Mag je werkgever je verplichten na je nachtdienst 45 minuten extra te werken vanwege het personeelstekort?'

Verzorgenden mogen na 45 dienstjaren met pensioen

De huidige cao vvt is verlengd tot 31 december 2021. Nieuw is dat vanaf 1 september dit jaar verzorgenden na 45 dienstjaren kunnen stoppen met werken. Salarisafspraken blijven geldig.

‘Verhoog het salaris van verzorgenden’

Verzorgenden kunnen amper rondkomen van hun salaris. Dat moet omhoog, naast meer waardering, meer ontwikkelingsmogelijkheden, meer interessante taken en grotere contracten: het is een greep uit de adviezen die een belangrijke adviesraad publiceerde. Een oplossing kan ‘geen dag langer wachten’.

Verzorgenden woest op Kamerleden, protestactie voorbereid

‘Schaamteloos’, ‘respectloos’, ‘kleuters’, het is een greep uit de reacties van verzorgenden op het weglopen van Kamerleden zodat er niet gestemd kon worden over een structurele salarisverhoging van zorgpersoneel. De vakbonden en politieke partijen bereiden een demonstratie op 5 september voor.

5 tips voor verzorgenden: onderhandelen over salaris

Hoe zorg je ervoor dat je alles uit je salarisonderhandeling haalt? Rolf de Wilde van vakbond NU’91 geeft tips.