Home Tags Cao

cao

Verschoven dienst toeslag vanaf nu geschrapt

Sinds 1 januari 2023 is de verschovendienst-toeslag verleden tijd. Dit is afgesproken in de cao VVT die vorig jaar werd beklonken. Wat betekent dit voor jou als verzorgende?

Staking door verzorgenden? ‘Het kabinet kan de borst natmaken’

Veel verzorgenden kampen met geldzorgen, de werkdruk blijft onverminderd hoog en minister Helder kondigde onlangs aan dat de lonen in de zorg níet omhoog gaan. Terwijl andere sectoren staken –zoals boeren, Schipholpersoneel en de NS- is het stil bij de vakbonden in de zorg. Of broeden zij wél op acties? Tijd voor een belrondje langs de grootste vakbonden.

Nieuwe cao VVT gepubliceerd

De tekst van de cao VVT 2022-2023 is gepubliceerd. De tekst is volledig herschreven ten opzichte van de vorige cao's. 

Nieuwe cao VVT: de werknemer op één

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao VVT. Cao-onderhandelaar Rolf de Wilde van NU'91 licht de opvallendste punten toe.

Nieuwe cao VVT: wanneer krijg je de loonsverhoging precies?

Vraag verzorgende: 'Ik lees dat ik per 1 maart een loonsverhoging zou moeten krijgen,  volgens de nieuwe cao VVT. Maar ik zag dit nog niet op mijn salarisstrookje. Wanneer wel?'

7 vragen over de nieuwe cao VVT (en de antwoorden)

De vakbonden en werkgevers zijn tot een nieuw cao-akkoord voor de VVT gekomen. Dit riep vragen op bij onze lezers. We legden de meest prangende vragen van verzorgenden voor aan Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar van vakbond NU91.

De belangrijkste punten uit de cao VVT: ‘Meer zeggenschap over rooster’

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een geheel vernieuwde cao VVT. We belden met cao-onderhandelaar Rolf de Wilde om de meest opvallende punten eruit te lichten: 'Voortaan is er ook een jubileumgratificatie voor verzorgenden in de thuiszorg.'

Akkoord bereikt over cao VVT: meer loon voor verzorgenden

Zorgbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor zorgpersoneel in verpleeghuizen en thuiszorg. De zorgverleners krijgen een structurele loonsverhoging van 6,25 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen en de zeggenschap te vergroten.

Mag je werkgever je verplichten na je nachtdienst 45 minuten extra te werken?

Vraag verzorgende: 'Mag je werkgever je verplichten na je nachtdienst 45 minuten extra te werken vanwege het personeelstekort?'

Verzorgenden mogen na 45 dienstjaren met pensioen

De huidige cao vvt is verlengd tot 31 december 2021. Nieuw is dat vanaf 1 september dit jaar verzorgenden na 45 dienstjaren kunnen stoppen met werken. Salarisafspraken blijven geldig.