Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

7 vragen over de nieuwe cao VVT (en de antwoorden)

De vakbonden en werkgevers zijn tot een nieuw cao-akkoord voor de VVT gekomen. Dit riep vragen op bij onze lezers. We legden de meest prangende vragen van verzorgenden voor aan Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar van vakbond NU91.
Foto: Arno Massee

Jannette: ‘Nu de cao is voorgelegd aan de leden en de leden zijn ook akkoord, binnen welke termijn zou de nieuwe cao van kracht kunnen gaan?’

Rolf: ‘Nog niet alle vakbonden hebben dit akkoord voorgelegd aan hun achterban, zoals FNV en CNV. Dit gebeurt binnen nu en twee weken, maar er moet wel iets heel geks gebeuren als ze niet akkoord gaan. ActiZ, NU91 en Zorgthuis hebben wel al goedkeuring gegeven. Als iedereen akkoord is, wordt de nieuwe cao VVT over ongeveer een maand gepubliceerd.’

Jolanda: ‘Waarom gaat de verschovendienst-toeslag verdwijnen? In mijn ogen is dit eerder een verslechtering. Nu kreeg je nog een leuk extraatje als je je dienst wel ging verschuiven. Wat is het voordeel hiervan voor de zorgmedewerker?’

Rolf: ‘Je krijgt geen toeslag meer, omdat de verschoven dienst in de nieuwe cao VVT niet meer bestaat. Ook al kan de werkgever je nog steeds vragen om binnen 24 uur een andere dienst te nemen. Je kunt hier als verzorgende altijd “nee” op zeggen. Tenzij je werkgever er een dienstopdracht van maakt in het kader van: de bedrijfsvoering komt in het geding.’

Maar verzorgenden krijgen geen toeslag meer hiervoor, dan gaan ze er toch op achteruit?

‘Ik snap dat verzorgenden het door de afschaffing van de toeslag zien als verslechtering, maar het is bedoeld als verbetering, omdat het de bedoeling is dat werkgevers ontmoedigd worden om diensten te verschuiven.’

Door de afschaffing van de toeslag wordt het toch nóg laagdrempeliger om diensten te verschuiven?

‘De toeslag was in elk geval niet drempelverhógend, want hij wordt nog erg vaak ingezet door werkgevers. Verzorgenden mogen ook “nee” zeggen, die verantwoordelijkheid moeten ze wel nemen.’

Dat is makkelijk gezegd als je weet dat je collega’s en cliënten zullen lijden onder jouw “nee”…

‘Ik snap dat verzorgenden dit spannend vinden, maar daarom gaat dit ook pas 1 januari 2023 in. Zodat we tot die tijd goed kunnen monitoren hoe we die verschoven dienst er op een verantwoorde manier uit krijgen, wat de struikelblokken zijn en wat hier eventueel voor in de plaats moet komen.’

Zou verdúbbeling van de toeslag voor verschoven diensten niet een afschrikwekkender effect hebben voor werkgevers, dan het totaal afschaffen van de toeslag en de verschoven dienst zogenaamd onbestaand te laten zijn in de cao? Dat dwingt hen meer tot nadenken over creatieve oplossingen?

‘Nee. Een flink aantal werkgevers gaan niet eens over tot betaling van de toeslag, met als argument dat de verschuiving  in overleg was met de medewerker: vrijwillige basis, dus geen vergoeding.’

Patricia: ‘Valt de vrijdagavond ook onder de roostervrije dag door de week? Wij mogen namelijk niet de vrijdagavond als vrije avond erbij hebben, want dit wordt gezien als weekend…’

Rolf: ‘In de cao VVT staat dat weekenden van vrijdagnacht 0.00 tot zondagnacht 0.00 uur duren. Dat betekent dat vrijdagavond geen weekend is. Dus ik zou met de cao in de hand tegen je werkgever zeggen dat dit niet klopt. En stap ook meteen naar de ondernemingsraad (OR) om te vragen of zij er wel van op de hoogte zijn dat de werkgever zich niet aan de cao houdt.’

Marleen: ‘Ik ben een bbl-leerling verzorgende ig in een verpleeghuis. Nu is het zo dat ik het minimumloon krijg (1725 per maand bruto). In de zorg krijgen we een salarisverhoging, geldt dit nu ook voor de bbl-ers met een minimumloon?’

Rolf: ‘Volgens de nieuwe cao VVT krijgen leerling verzorgenden het minimum loon plus tien procent, dus dat geldt ook voor Marleen.’

Inge: ‘Ik lees niks over de landingsbaan? Ik ben 61 jaar en kom net tekort om met 45 jaar eruit te gaan. Dus was de landingsbaan voor mij ideaal. Is hier nog iets meegedaan in het nieuwe cao?’

Rolf: ‘De Landingsbaan is de mogelijkheid om je BalansBudget aan het eind van je carrière in te zetten om minder te gaan werken. We hebben in de nieuwe cao VVT geen andere afspraken gemaakt, dus de Landingsbaan staat er nog gewoon in. Dit BalansBudget wordt trouwens gewoon geïndexeerd. Dus een uur dat je in 2022 opbouwt in je BalansBudget, blijft een uur in 2024. Dus je hoeft niet bang te zijn dat dit verandert door een loonsverhoging, of wanneer je een schaal hoger komt. Dat uur blijft de waarde van een uur houden.’

Anneke: ‘Op mijn werk heb ik aangegeven dat ik graag gebruik wil maken van het BalansBudget. De directie heeft echter aangegeven dat ik alleen vakantiedagen die ik per jaar over heb, hiervoor kan inzetten. Op de website van een vakbond kwam ik de volgende zin tegen: ‘Je kunt tijd sparen voor je Balansbudget, maar welke bronnen je hiervoor kunt gebruiken wordt per organisatie met de medezeggenschap afgesproken.’ Daar zit ook het probleem: de organisatie waar ik werk heeft aangegeven dat zij in overleg met de OR bepalen welke uren je mag inzetten. Daarbij is gezegd dat de uitkomst zeer waarschijnlijk is dat je alleen de uren die je voor je vakantie niet hebt opgenomen, in mag zetten voor het Balansbudget. Op dit moment ben ik 59. Ik zou graag eerder met pensioen gaan. Daarvoor zou ik graag de overuren willen inzetten, op dit moment al geruime tijd 10 uur per week. Mijn vraag aan jullie is wat de uiteindelijke afspraken over het Balansbudget zijn in de nieuwe cao vvt en of jullie daar invloed op hebben. Veel zorgverleners maken op dit moment overuren en zijn al lange tijd overvraagd en overbelast. Het Balansbudget zou een uitkomst kunnen zijn voor deze medewerkers omdat zij, met de overuren, kunnen sparen voor een langer verlof of eerder pensioen. Het lijkt mij geen goede zaak als de, toch al vaak overbelaste verzorgende of verpleegkundige, ook nog moet onderhandelen met de medezeggenschapsraad om rechten, in de cao vastgelegd, te verkrijgen. Als de werkgever de bronnen kan bepalen is dit Balansbudget, naar mijn mening, gebakken lucht.’

Rolf: ‘Met het BalansBudget heb je de mogelijkheid om tot 100 weken verlof te kunnen sparen, zodat je eerder met pensioen kunt. Bij de cao-onderhandelingen hebben we afgesproken dat je verschillende bronnen kunt inzetten om in dat BalansBudget te kunnen stoppen. Dat kunnen bijvoorbeeld overuren, meeruren, eindejaarsuitkeringen of vakantiegeld zijn. Het verschilt per organisatie welke bronnen hiervoor gebruikt kunnen worden. De enige bron die in elk geval in de cao VVT is vastgelegd, is dat je hiervoor verlofuren kunt inzetten. Ik zou eerlijk gezegd best in gesprek willen met de werkgever van deze verzorgende. Ik zou het ook zeker de vakbond om advies vragen, als je hiervan lid bent. De OR van deze zorgorganisatie heeft hier een belangrijke rol in. Als er in de hele organisatie draagvlak is onder medewerkers om bijvoorbeeld overuren te gebruiken voor het BalansBudget, en de OR laat dat links liggen, of de werkgever laat dat links liggen, dan is er iets goed mis met de arbeidsverhouding. Dus kaart het aan bij de OR, het liefst met meerdere mensen.’

Nienke: ‘Het is me niet helemaal duidelijk, wanneer de loonsverhoging ingaat. Is dat met terugwerkende kracht vanaf 1-3 of per het nieuwe jaar 2023?’

Rolf: ‘Vanaf 1 maart 2022 is er een salarisverhoging van 2 procent met bodem van 65 euro en op 1 maart 2023 is er een verhoging van 3 procent. Zorgverleners die werken in de directe cliëntenzorg en in loonschaal 25-65 zitten, krijgen in 2022 ook 1,25 procent (per 1 maart) dus krijgen in totaal in 2022 3,25 procent salarisverhoging. Op het eind van de rit –op 1 maart 2023- is er een salarisverhoging van 6,25 procent.’

Linda: ‘Wanneer is de nieuwe cao VVT beschikbaar om in te zien?’

Rolf: ‘We zijn nu druk bezig met de teksten, ik verwacht dat die over ongeveer een maand beschikbaar zijn.’

Blijf op de hoogte van nieuws rondom de nieuwe cao VVT met onze gratis online nieuwsbrief van TVV voor verzorgenden >>

2 REACTIES

  1. Is er iets afgesproken iver de overuren bij oarttime werken. Ik vind het vreemd dat je als partimer pas overuren kan opbouwen als je boven het fulltime aantal uren utkomt.Ik werk 16 uur per week maar bouw pas overuren op ( die ook als zodanig betaald worden) als ik boven de 36 uur per maand uitkom. De uren tussen tussen 16 en 36 worden gezien als verschoven dienst en nu dit dus helemaal is afgeschaft lijkt deze regel dus ook zo te blijven. Ik zie dit wel degelijk als achteruit ondanks de goede bedoelungen. Ik heb er geen vertrouwen in. Typisch nederlands ookom het te gaan monitoren. Tijdrekken als je het mij vraagt en uitstel van betalingen. Van het beroep aantrekkelijker maken gesproken…
    Cao is geldig vanaf 1 jan maar loonsverhoging pas vanaf 1 mrt….
    Het blijft een cao in het voordeel van werkgevers ondanks alle applaus en waardering. Van waardering kan je geen huis kopen.